Fabrika stočne hrane

Kapacitet: 37,5t/h krmne smeše.
• Udaljena 15km od Vranja.
• Locirana neposredno pored železničke stanice – Ristovac. Poseduje dva sopstvena koloseka.
• Udaljena 3km od auto-puta.
• Početak rada 1985.godine.
• Oprema „Bühler“ Švajcarska.
• Instalirani kapaciteti za sve vrste krmnih mesa.