Početna


ŽIVINOPRODUKT – BUJANOVAC

  
Živinarski sistem “Živinoprodukt” doo, Bujanovac.
U sastavu sistema su klanica, fabrika stočne hrane i farme. Klanica i fabrika stočne hrane se nalaze u Ristovcu, kapacitet klanja 42.000 komada pilića i 37,5t/h proizvodnje krmne smeše. Površine objekata za uzgoj pilića iznose ukupno 48.000m2.